Hướng dẫn chọn rơ le nhiệt

Để chọn đúng loại rơ le nhiệt cho động cơ điện, bạn cần thực hiện các bước tính toán sau:

 1. Xác định dòng điện định mức của động cơ: Bạn cần biết dòng điện định mức (In) của động cơ, thông tin này thường được ghi trên biển tên của động cơ hoặc trong tài liệu kỹ thuật đi kèm. Dòng điện định mức là dòng điện mà động cơ hoạt động ổn định và an toàn trong thời gian dài.
 2. Xác định mức độ quá tải cho phép: Mức độ quá tải cho phép (tỷ lệ phần trăm của dòng điện quá tải so với dòng điện định mức) thường phụ thuộc vào loại động cơ và ứng dụng. Một số ứng dụng có yêu cầu bảo vệ chặt chẽ hơn, trong khi một số ứng dụng khác có thể cho phép mức độ quá tải cao hơn. Bạn cần tham khảo tài liệu kỹ thuật của động cơ hoặc hỏi nhà sản xuất để xác định mức độ quá tải cho phép.
 3. Tính dòng điện quá tải: Dựa trên dòng điện định mức (In) và mức độ quá tải cho phép, bạn có thể tính dòng điện quá tải (Io) theo công thức sau: Io = In × (1 + mức độ quá tải cho phép/100)
 4. Chọn rơ le nhiệt có dải dòng điện phù hợp: Khi đã xác định được dòng điện quá tải (Io), bạn cần chọn loại rơ le nhiệt có dải dòng điện bảo vệ phù hợp. Dải dòng điện của rơ le nhiệt thường được ghi trên biển tên hoặc trong tài liệu kỹ thuật của rơ le. Hãy chọn loại rơ le nhiệt có dải dòng điện bao gồm cả dòng điện định mức (In) và dòng điện quá tải (Io) của động cơ.
 5. Điều chỉnh rơ le nhiệt: Sau khi lắp đặt rơ le nhiệt, bạn cần điều chỉnh nút điều chỉnh trên rơ le sao cho dòng điện bảo vệ phù hợp với dòng điện định mức của động cơ. Thông thường, hướng dẫn điều chỉnh sẽ có trong tài liệu kỹ thuật của rơ le nhiệt hoặc được ghi trên thân rơ le. Hãy tuân theo hướng dẫn để điều chỉnh dòng điện bảo vệ phù hợp với dòng điện định mức của động cơ.
 6. Kiểm tra hoạt động của rơ le nhiệt: Sau khi lắp đặt và điều chỉnh, bạn cần kiểm tra hoạt động của rơ le nhiệt bằng cách thử nghiệm động cơ trong điều kiện bình thường và quá tải. Hãy đảm bảo rằng rơ le nhiệt hoạt động đúng cách và ngắt mạch điện khi động cơ quá tải.

Lưu ý: Quá trình lựa chọn và tính toán rơ le nhiệt có thể khác nhau tùy thuộc vào loại động cơ và ứng dụng cụ thể. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên tham khảo tài liệu kỹ thuật của động cơ và rơ le nhiệt, hoặc hỏi ý kiến chuyên gia về thiết bị điện.

Bằng cách tuân theo các bước trên, bạn sẽ có thể chọn đúng loại rơ le nhiệt phù hợp với động cơ điện của mình, giúp bảo vệ động cơ khỏi quá tải và quá nhiệt, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.

Rơ le nhiệt
Rơ le nhiệt

Ví dụ:

Giả sử bạn có một động cơ điện 3 pha với thông số sau:

 • Điện áp định mức: 380V
 • Dòng điện định mức (In): 10A
 • Mức độ quá tải cho phép: 120%

Bây giờ, hãy thực hiện các bước tính toán để chọn rơ le nhiệt phù hợp cho động cơ này.

 1. Dòng điện định mức (In) của động cơ đã cho là 10A.
 2. Mức độ quá tải cho phép là 120%.
 3. Tính dòng điện quá tải (Io): Io = In × (1 + mức độ quá tải cho phép/100) Io = 10A × (1 + 120%/100) = 10A × 2.2 = 22A
 4. Chọn rơ le nhiệt có dải dòng điện phù hợp: Bạn cần tìm kiếm rơ le nhiệt có dải dòng điện bảo vệ phù hợp, từ 10A (dòng điện định mức) đến 22A (dòng điện quá tải). Giả sử bạn tìm được một rơ le nhiệt có dải dòng điện từ 8A đến 25A, đây là loại rơ le phù hợp cho động cơ này.
 5. Điều chỉnh rơ le nhiệt: Sau khi lắp đặt rơ le nhiệt, bạn cần điều chỉnh nút điều chỉnh trên rơ le để thiết lập dòng điện bảo vệ phù hợp với dòng điện định mức 10A của động cơ.
 6. Kiểm tra hoạt động của rơ le nhiệt: Cuối cùng, bạn cần kiểm tra hoạt động của rơ le nhiệt bằng cách thử nghiệm động cơ trong điều kiện bình thường và quá tải, để đảm bảo rằng rơ le nhiệt hoạt động đúng cách và ngắt mạch điện khi động cơ quá tải.