Rơle nhiệt được sử dụng để bảo vệ động cơ khỏi các tình huống quá tải có thể gây hỏng động cơ. Rơle nhiệt hoạt động dựa trên việc tăng nhiệt do dòng điện quá tải.

Dưới đây là các bước cơ bản để chọn rơle nhiệt:

  1. Xác định dòng điện định mức của động cơ (I). Đơn vị thường được sử dụng là ampe (A).
  2. Rơle nhiệt nên được chọn dựa trên dòng điện định mức của động cơ. Đặc biệt, rơle nhiệt thường được cài đặt để cắt động cơ khi dòng điện vượt quá 115-125% dòng điện định mức trong một khoảng thời gian xác định.
  3. Rơle nhiệt cũng cần phải phù hợp với điện áp của động cơ.

Bài tập ví dụ:

Giả sử bạn có một động cơ 3 pha có dòng điện định mức là 20 A và điện áp là 400V. Hãy chọn một rơle nhiệt cho động cơ này.

Giải:

  1. Xác định dòng điện định mức của động cơ: I = 20 A
  2. Rơle nhiệt nên được chọn để cắt động cơ khi dòng điện vượt quá 115-125% dòng điện định mức. Vì vậy, chúng ta cần một rơle nhiệt có khả năng cắt động cơ khi dòng điện là 23 A đến 25 A (20A * 1.15 đến 20A * 1.25).
  3. Điện áp của rơle nhiệt nên phù hợp với điện áp của động cơ, tức là 400V.

Vì vậy, chúng ta nên chọn một rơle nhiệt có khả năng cắt động cơ khi dòng điện là từ 23 A đến 25 A và hoạt động ở điện áp 400V.