AC MCB (Cầu dao tự động dòng xoay chiều) và DC MCB (Cầu dao tự động dòng một chiều) đều là thiết bị bảo vệ điện được thiết kế để ngắt mạch điện khi có sự cố như quá tải hoặc ngắn mạch. Tuy nhiên, chúng có một số khác biệt quan trọng:

  1. Loại dòng điện: AC MCB được thiết kế để hoạt động với dòng điện xoay chiều (AC), trong khi DC MCB được thiết kế để hoạt động với dòng điện một chiều (DC). Dòng AC thường xuất hiện trong hệ thống điện gia đình và công nghiệp, còn dòng DC thường xuất hiện trong ứng dụng điện tử và năng lượng mặt trời.
  2. Kiểu ngắt mạch: Khi xảy ra quá tải hoặc ngắn mạch, AC MCB và DC MCB có cách ngắt mạch khác nhau. Trong AC MCB, dòng điện tự ngắt khi đi qua điểm không công suất, giúp giảm thiểu hồ quang điện. Tuy nhiên, dòng DC không có điểm không công suất, nên DC MCB phải sử dụng cơ chế ngắt mạch phức tạp hơn, như sử dụng các cuộn dây đặc biệt và chất làm lạnh hồ quang, để ngắt mạch an toàn.
  3. Ứng dụng: AC MCB thường được sử dụng trong hệ thống điện xoay chiều, bao gồm các ứng dụng gia đình, thương mại và công nghiệp. Trong khi đó, DC MCB thường được sử dụng trong các hệ thống năng lượng mặt trời, xe điện, thiết bị điện tử và các ứng dụng yêu cầu dòng điện một chiều.

Tóm lại, AC MCB và DC MCB đều là thiết bị bảo vệ điện, nhưng chúng được thiết kế để hoạt động với loại dòng điện khác nhau và có cơ chế ngắt mạch khác nhau. Chính vì vậy, bạn không nên sử dụng chúng thay thế cho nhau trong các ứng dụng điện.