MCB là viết tắt của “Miniature Circuit Breaker” – một thiết bị chống ngắn mạch và quá tải điện, dùng để bảo vệ các mạch điện và thiết bị điện. MCB có nhiều loại khác nhau dựa trên số cực. MCB 1 cực, 2 cực, 3 cực và 4 cực là các loại MCB phổ biến, chúng khác nhau về số cực và ứng dụng.

  1. MCB 1 cực (Single-pole MCB): MCB này chỉ bảo vệ một dây dẫn trong mạch điện và thường được sử dụng trong các mạch điện đơn pha. Nó ngắt mạch trung tính (neutral) hoặc dây dẫn sống (live) khi xảy ra sự cố.
  2. MCB 2 cực (Double-pole MCB): MCB này bảo vệ cả hai dây dẫn (dây sống và dây trung tính) trong mạch điện đơn pha. Nó sẽ ngắt cả hai dây đồng thời khi xảy ra sự cố, giúp đảm bảo an toàn hơn so với MCB 1 cực.
  3. MCB 3 cực (Triple-pole MCB): MCB này được sử dụng trong các mạch điện ba pha, bảo vệ ba dây dẫn sống đồng thời. Khi xảy ra sự cố, MCB sẽ ngắt cả ba dây, giúp ngăn chặn nguy cơ cháy nổ hoặc hư hỏng thiết bị điện.
  4. MCB 4 cực (Four-pole MCB): MCB này cũng được sử dụng trong các mạch điện ba pha nhưng bao gồm cả dây trung tính. Nó bảo vệ cả ba dây sống và dây trung tính, ngắt tổng cộng bốn dây khi xảy ra sự cố. MCB 4 cực thường được sử dụng trong các hệ thống điện công nghiệp và thương mại, nơi mà việc bảo vệ dây trung tính là quan trọng.

Tóm lại, sự khác biệt giữa MCB 1 cực, 2 cực, 3 cực và 4 cực chủ yếu là số cực và ứng dụng của chúng trong các hệ thống điện đơn pha hay ba pha.