MCB là viết tắt của Miniature Circuit Breaker, một loại thiết bị bảo vệ điện dùng để ngắt mạch điện tự động khi xảy ra quá tải hoặc ngắn mạch. C32 trong MCB chỉ một loại cụ thể của MCB với thông số kỹ thuật nhất định.

C32 ở đây là một ký hiệu mà:

  • “C” đại diện cho đặc tính của MCB, trong trường hợp này là loại “C”, có đặc tính tức thời ngắt mạch trong khoảng từ 5 đến 10 lần dòng định mức. Loại C thường được sử dụng trong các ứng dụng dân dụng và công nghiệp, nơi mà có thể có sự khởi động động cơ hoặc các thiết bị điện có dòng khởi động cao.
  • “32” chỉ dòng định mức của MCB, tức là 32 ampe. MCB sẽ hoạt động bình thường khi dòng điện không vượt quá 32 ampe, nhưng sẽ tự động ngắt mạch nếu dòng điện vượt quá giá trị này trong một khoảng thời gian nhất định.

Vì vậy, MCB C32 là một công tắc tự động có đặc tính ngắt mạch loại C và dòng định mức 32 ampe.