RCD và MCB là hai thiết bị bảo vệ điện phổ biến trong hệ thống điện. Một hệ thống an toàn điện thông thường sẽ bao gồm cả RCD và MCB để cung cấp mức bảo vệ tối ưu.

RCD được thiết kế để phát hiện sự chênh lệch dòng điện giữa dòng vào và dòng ra trong mạch điện. Nếu phát hiện bất kỳ sự chênh lệch nào, điều này có thể xảy ra khi có dòng điện bị rò rỉ, RCD sẽ tự động ngắt mạch, ngăn chặn tiềm năng cho người sử dụng gặp nguy hiểm từ điện giật.

Trong khi đó, MCB là một máy cắt mạch tự động, được thiết kế để ngắt mạch khi có quá tải hoặc ngắn mạch trong hệ thống điện. MCB giúp bảo vệ dây dẫn và thiết bị khỏi tổn thất do quá tải dòng điện.

Vì vậy, lý do RCD được đặt trước MCB trong hệ thống an toàn điện là để đảm bảo bảo vệ tối đa cho người sử dụng. Khi có sự chênh lệch dòng điện do sự rò rỉ điện (ví dụ: khi người dùng tiếp xúc với nguồn điện bị hỏng), RCD sẽ ngắt mạch tức thì, ngăn chặn tiềm năng cho người sử dụng gặp nguy hiểm từ điện giật. Sau đó, nếu có quá tải hoặc ngắn mạch, MCB sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò bảo vệ tiếp theo để ngắt mạch và bảo vệ hệ thống điện khỏi tổn thất và nguy hiểm.

Kết hợp sử dụng cả RCD và MCB giúp tăng cường tính an toàn cho hệ thống điện và bảo vệ người sử dụng và thiết bị khỏi các nguy hiểm liên quan đến điện.