Contactor là một loại công tắc điện tự động dùng để mở và đóng mạch điện, thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại. Trong một contactor, có hai loại tiếp điểm chính: tiếp điểm chính (main contacts) và tiếp điểm phụ (auxiliary contacts). Sự khác biệt giữa chúng là như sau:

Tiếp điểm chính contactor

Tiếp điểm chính contactor đây là những tiếp điểm chính mà dòng điện lớn chảy qua. Chúng được thiết kế để chịu được dòng điện lớn và là nơi mà mạch điện chính được mở hoặc đóng khi contactor hoạt động. Tiếp điểm chính thường được sử dụng để điều khiển các tải lớn như động cơ, bộ chuyển đổi nguồn, máy phát điện, vv.

Tiếp điểm phụ contactor

Tiếp điểm phụ contactor đây là các tiếp điểm phụ được sử dụng để điều khiển các mạch điện nhỏ hơn, hoặc để cung cấp thông tin về trạng thái của contactor. Chúng không được thiết kế để chịu dòng điện lớn như tiếp điểm chính. Thông thường, tiếp điểm phụ được sử dụng trong các mạch điều khiển, báo hiệu, hoặc các hệ thống an toàn.

Tóm lại, tiếp điểm chính được sử dụng để chuyển mạch dòng điện lớn và tiếp điểm phụ được sử dụng để điều khiển các mạch phụ hoặc cung cấp thông tin về trạng thái hoạt động của contactor.