Tại sao tụ điện mắc nối tiếp hoặc song song

Tụ điện có thể được kết nối song song hoặc nối tiếp tùy thuộc vào mục đích cần đạt được:

  1. Kết nối tụ song song: Khi các tụ điện được kết nối song song, tổng dung lượng của hệ thống bằng tổng dung lượng của từng tụ. Điều này thường được sử dụng trong các ứng dụng cần đến mức dung lượng lớn, ví dụ như trong hệ thống cung cấp điện ổn định, hoặc khi cần hấp thụ những xung nhiễu, hạ thấp điện áp xung, hoặc làm mịn tín hiệu điện. Trong những trường hợp này, các tụ được kết nối song song để tăng dung lượng tổng thể.
  2. Kết nối tụ nối tiếp: Khi các tụ điện được kết nối nối tiếp, tổng dung lượng của hệ thống sẽ giảm. Điều này thường được sử dụng trong các ứng dụng cần đến mức dung lượng thấp hoặc cần đến điện áp hoạt động cao. Trong trường hợp này, các tụ được kết nối nối tiếp để tăng điện áp chịu đựng và giảm dung lượng tổng thể.

Vì vậy, dù kết nối song song hay nối tiếp sẽ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của hệ thống điện.

Đấu các tụ điện song song và nối tiếp với động cơ DC làm gì?

Việc kết nối các tụ điện song song và nối tiếp với một động cơ DC thực hiện với mục đích khác nhau, dựa trên yêu cầu của hệ thống.

  1. Kết nối tụ song song với động cơ DC: Khi kết nối song song với một động cơ DC, tụ điện hoạt động như một bộ lọc nhiễu, giúp giảm nhiễu điện từ các nguồn nhiễu ngoại vi như sự đóng/mở chuyển mạch, hoặc từ chính động cơ. Động cơ DC, đặc biệt là loại có cơ cấu chổi than, có thể tạo ra các xung nhiễu, và tụ song song có thể giúp làm giảm đi những xung này.
  2. Kết nối tụ nối tiếp với động cơ DC: Trong trường hợp này, tụ điện thường được sử dụng trong một mạch bảo vệ để bảo vệ động cơ khỏi các điện áp xung đột biến, hoặc để cung cấp một nguồn năng lượng tạm thời trong trường hợp mất điện. Cũng có thể sử dụng tụ nối tiếp để tạo ra một hệ thống điện xoay chiều từ một nguồn DC, ví dụ như trong một bộ biến đổi DC-AC.

Trong cả hai trường hợp, cần lựa chọn tụ điện phù hợp với điện áp hoạt động và dung lượng cần thiết cho ứng dụng cụ thể.