Như máy cắt, dao cách ly… Hoàn toàn phụ thuộc vào kết cấu của trạm, vào mức độ trang bị các thiết bị của trạm, vào phương thức vận hành của trạm. Nhưng nói chung khi bắt đầu cung cấp điện người ta phải đóng các thiết bị đóng cắt như dao cách ly, máy cắt… Từ phía nguồn đến phụ tải. Khi cắt thì thao tác ngược lại.

Sơ đồ 2 máy biến áp
Hình ảnh: Sơ đồ 2 máy biến áp

Bắt đầu cung cấp điện

  • Đóng dao cách ly của thiết bị chống sét.
  • Đóng hoặc cắt dao cách ly của đường dây vào trạm ở phía cao áp tùy theo phương thức vận hành là trạm lấy điện từ cả 2 nguồn hoặc một nguồn. Đóng dao cách ly ở 2 phía của cả 2 máy cắt liên lạc ở phía cao áp và hạ thế của MBA. Đóng hoặc cắt các dao cách ly, nối với hệ thống thanh cái kép ở phía hạ thế của MBA tùy theo phương thức vận hành.
  • Đóng hoặc không đóng các máy cắt liên lạc ở phía cao thế, phía hạ thế của MBA, tùy theo phương thức vận hành.
  • Đóng dao cách ly, máy cắt cao thế của MBA.
  • Đóng máy cắt hạ thế của MBA (Trong trường hợp này có thể đóng đồng thời cả hai máy cắt cao và hạ thế MBA).
  • Đóng các máy cắt của đường dây đi qua.

Khi ngừng cung cấp điện

  • Cắt các máy cắt của các đường dây dẫn điện đến các phụ tải ở phía thứ cấp máy biến áp.
  • Cắt máy cắt hạ thế, máy cắt cao thế (hoặc cắt đồng thời) của MBA.
  • Cắt dao cách ly của đường dây vào trạm.

Đóng máy biến áp vào vận hành

Việc đóng MBA vào vận hành được tiến hành như sau: Đầu tiên phải đóng dao cách ly phía đầu vào và đầu ra của MBA rồi mới đóng máy cắt.

Cắt máy biến áp

Cắt máy biến áp trình tự thao tác ngược lại so với trường hợp đóng MBA vào làm việc, nhưng trong trường hợp này phải lưu ý. Vì đây là trạm cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ điện loại I và loại II, có yêu cầu cung cấp điện liên tục nên nếu trước đó 1 máy ở chế độ dự phòng nguội (Không đóng điện) thì phải kiểm tra và đóng máy đó vào trước rồi mới được cắt MBA đang làm việc ra. Nếu cả hai MBA trước đó đều mang tải thì cần phải xem xét, thao tác sao cho khi cắt một máy ra thì máy khác không bị quá tải quá mức cho phép. Nếu cắt MBA ra để tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa phải tháo điện áp tàn dư trên cuộn dây của MBA trước khi tiến hành bảo dưỡng sửa chữa.


Như vậy, Thiết Bị Điện Kiên Vương đã giới thiệu đến các bạn về các trình tự thao tác đóng cắt thiết bị điện. Chúc bạn thành công!

Đọc thêm: