Trong hệ thống điện cấu trúc mạng điện truyền tải và phân phối bao gồm:

 • Cấp truyền tải phụ.
 • Cấp truyền tải.
 • Cấp liên hợp hệ thống.
 • Hệ thống phân phối hình tia.
 • Mạch vòng thứ cấp.
 • Mạch vòng sơ cấp.
 • Mạng phân phối thứ cấp.
 • Mạng phân phối sơ cấp.
 • Trạm biến áp phân phối.

Cấp truyền tải phụ

 • Cấp truyền tải phụ được cung cấp từ thanh cái trạm biến áp khu vực và phân phối điện năng đến các trạm phân phối.
 • Là cấp nhận điện từ cấp truyền tải và giao điện cho cấp phân phối.
 • Cấp truyền tải phụ thường có chiều dài ngắn, công suất thấp hơn cấp truyền tải.
 • Cấp truyền tải phụ thường là các cấp: 66KV, 110KV.

Cấp truyền tải

 • Cấp truyền tải là cấp nhận điện từ nhà máy điện và truyền tải điện đến cho cấp phân phối phụ.
 • Cấp truyền tải có điện áp cao, thường 220KV trở lên. Đường dây truyền tải là đường dây tương đối dài, tải công suất lớn.
 • Điện năng tổn thất trên cấp truyền tải là lớn nhất trong tất cả các các cấp.
 • Bài toán giảm tổn thất trên đường dây truyền tải và nâng cao khả năng truyền tải trên cấp này đã và đang được nghiên cứu ngày càng xa hơn.

Cấp liên hợp hệ thống

 • Cấp liên hợp hệ thống là cấp bắt tay giữa các nhà máy hay giữa các đường dây cao áp với nhau, thường từ 220 KV trở lên.
 • Nhiệm vụ của cấp liên hợp hệ thống là chuyển điện năng dư thừa từ nhà máy này sang nhà máy khác. Điều này giúp cho điện năng dư thừa vốn không dự trữ được được sử dụng hoàn toàn.

Hệ thống phân phối hình tia

 • Hệ thống phân phối hình tia chủ yếu dùng cho vùng có mật độ phụ tải thấp như mạng nông thôn, thị trấn nhỏ, nơi có phụ tải tập trung như ngoại ô, đô thị.
 • Hệ thống phân phối hình tia là mạng gồm có một mạch đường và các mạch thứ cấp liên kết với nó.

Mạch vòng thứ cấp

 • Khi có càng nhiều phụ tải sử dụng động cơ điện, gây sụt áp giảm chất lượng điện năng.
 • Mạch vòng thứ cấp sẽ làm giảm dòng mở máy.

Mạch vòng sơ cấp

Mạch vòng sơ cấp sử dụng ở khu có mật độ tải trung bình và cao. Có 2 dạng mạch vòng sơ cấp.

 • Dạng 1: đóng thường xuyên một nhánh nối khẩn cấp.
 • Dạng 2: dùng chủ yếu cho một số phân đoạn có phủ tải công nghiệp.

Mạch phân phối thứ cấp

 • Hệ thống mạng điện thứ cấp là hệ thống tin cậy nhất của hệ thống phân phối và có đặc tính điện áp cũng như chống nhấp nháy ánh sáng tốt.
 • Được áp dụng rộng rãi cho khu công nghiệp có yêu cầu điện áp, linh hoạt và liên tục cung cấp điện.

Mạng phân phối sơ cấp

 • Được dùng trong khu vực thành phố.
 • Yêu cầu một số lượng lớn các trạm biến áp công suất nhỏ và nhiều mạch truyền tải phụ đi đến các trạm này hơn là trong hệ thống hình tia.

Trạm biến áp phân phối

Là điểm chuyển điện năng giữa hệ thống truyền tải phụ và hệ thống phân phối.


Qua bài viết trên, hi vọng cung cấp thêm được nhiều thông tin bổ ích đến bạn. Chúc bạn thành công!

Xem thêm: