Mạng phân phối có tổng chiều dài lớn nhất trong mạng điện, việc giảm tổn thất điện năng trong mạng là điều hết sức cần thiết.

Giảm tổn thất điện năng bằng cách bù công suất phản kháng, nâng cao điện áp tải điện và đồng nhất các cấp điện áp.

Bên cạnh đó, điều khiển hộ tiêu thụ cũng đóng vai trò quan trọng giảm tổn thất điện năng.

pháp giảm tổn thất điện

Các biện pháp giảm tổn thất điện năng trong phân phối

  • Đặt tụ bù trên các đường dây.
  • Điều độ kinh tế trên mạng phân phối.
  • Sử dụng hiệu quả các máy biến áp phân phối, vận hành kinh tế trạm biến áp.
  • Thay các đường dây trung áp và hạ áp một pha thành ba pha.
  • Điều khiển hộ tiêu thụ.
  • Cân bằng đồ thị phụ tải.

Nâng cao cosϕ đường dây

Đường dây có hệ số cosϕ lớn, truyền tải công suất phản kháng nhỏ, công suất tác dụng lớn, làm giảm tổn thất điện áp, công suất trên đường dây.

Đường dây có hệ số cosϕ lớn, truyền tải công suất phản kháng nhỏ, công suất tác dụng lớn, làm giảm tổn thất điện áp, công suất trên đường dây.

Bù công suất kháng trên đường dây phân phối

Đường dây có hệ số cosϕ lớn, truyền tải công suất phản kháng nhỏ, công suất tác dụng lớn, làm giảm tổn thất điện áp, công suất trên đường dây.

Để nâng cao hệ số công suất cần đặt tụ bù ngang trên đường dây với các cách nối hình sao và tam giác.

Phân bố dung lượng bù mạng xí nghiệp

Mạng xí nghiệp là mạng tiêu thụ khá lơn công suất phản kháng

Gây sụt áp và tổn thất công suất lớn trên mạng.

Phân bố công suất kháng hợp lý, làm giảm tổn thất công suất, nâng cao điện áp tại điểm làm việc.


Hy vọng qua bài post trên giúp bạn có thể cung cấp đến bạn nhiều thông tin hữu ích về các biện pháp giảm tổn thất điện năng. Hẹn bạn ở các bài viết tiếp theo!

Đọc tiếp: