Hệ số mang tải của máy biến áp?

 • Hệ số mang tải là tỷ số giữa công suất biểu kiến và công suất biểu kiến định mức.

Tuổi thọ của máy biến áp?

 • Tuổi thọ máy biến áp là thời gian kể từ khi máy biến áp bắt đầu được đưa vào vận hành cho đến khi bị đào thải.

Khả năng chịu quá tải của máy biến áp phụ thuộc vào yếu tố nào?

 • Phụ thuộc vào sự thay đổi của phụ tải và nhiệt độ làm việc của máy biến áp.

Phân tích thời gian làm việc quá tải cho phép của máy biến áp?

 • Trong quá trình vận hành thiết bị làm việc với phụ tải thấp hơn giá trị định mức thì chúng có thể làm việc quá tải trong 1 khoảng thời gian nhất định mà không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ định mức được ấn định bởi các nhà chế tạo.

Phân tích chế độ nhiệt trong máy biến áp?

Chế độ nhiệt máy biến áp
Hình ảnh: Chế độ nhiệt máy biến áp
 • 1-2: Trong cuộn dây.
 • 2-3: Ở bề mặt tiếp xúc giữa dầu và cuộn dây.
 • 3-4: Trong dầu.
 • 4-5: Giữa dầu và thùng.
 • 5-6: Ở thùng
 • 6-7: Tiếp xúc với môi trường xung

Ý nghĩa của việc đo nhiệt độ máy biến áp?

 • Kế hoạch chất tải.
 • Đánh giá mức độ sử dụng thiết bị.
 • Đánh giá tuổi thọ của thiết bị.
 • Đảm bảo mức vận hành an toàn thiết bị.
 • Sử dụng hiệu quả hơn các thiết bị làm mát.

Vì sao phải phân bố công suất tối ưu giữa các nhà máy nhiệt điện?

 • Vì không dựa trên suất chi phí nhiên liệu. Để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất trước hết cần phải cho các tổ máy có suất tăng chi phí thấp nhất mang tải nhiều.
 • Vì để làm cực tiểu tổng chi phí.

Điều kiện để các máy biến áp có thể làm việc song song?

 • Cùng tổ đấu dây.
 • Cùng tỷ số biến áp.
 • Cùng điện áp ngắn mạch.
 • Cùng thứ tự.

Vì sao phải hợp nhất lưới điện?

 • Giảm tổn thất công suất cực đại.
 • Giảm lượng công suất dự trữ.
 • Cho phép sử dụng tối đa khả năng của nhà máy điện với nhiên liệu rẻ.
 • Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện do có sự hỗ trợ lẫn nhau của các nhà máy điện.
 • Giảm nhẹ điều kiện sửa chữa định kỳ, sử dụng hiệu quả các phương tiện sửa chữa.

Mục đích của vận hành tối ưu trạm gồm nhiều máy biến áp?

 • Vì để xác định, chọn lựa số lượng máy biến áp làm việc song song dựa trên cơ sở cực tiểu hóa chi phí tổn thất điện năng trong mạng điện.

Các biện pháp cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện?

 • San bằng đồ thị phụ tải.
 • Cân bằng tải giữa các.
 • Loại trừ sự cố điện trên đường dây.

Làm sao để nâng cao tính liên tục cung cấp điện của hệ thống điện?

 • Sử dụng đường dây lộ kép, kết hợp vận hành song song hai.
 • Sử dụng đường dây mạch vòng.

Làm sao để nâng cao hệ số công suất?

 • Giảm điện áp ở những động cơ làm việc non tải, thường ta đổi tổ nối dây của động cơ từ tam giác ra đấu.
 • Hạn chế động cơ chạy không tải.
 • Dùng động cơ đồng bộ thay thế động cơ không đồng bộ.
 • Thay thế động cơ không đồng bộ làm việc non tải bằng động cơ có công suất lớn hơn.

Xem tiếp: