Điện trở của dây dẫn điện

Điện trở dây dẫn điện là phần tử tiêu tán điện năng thành nhiệt năng tỏa vào môi trường xung quanh một cách vô ích. Vật liệu làm dây dẫn thường là đồng và nhôm, trong đó đồng dẫn điện tốt hơn nhôm.

Điện trở trên đường dây gây ra tác hại lớn là làm dây dẫn điện nóng lên, làm tổn thất năng lượng và tổn thất điện áp của mạng điện.

Trên sơ đồ điện, điện trở được ký hiệu bằng hình chữ nhật và ký hiệu bằng chữ R.

Đơn vị đo điện trở là Ω.

Điện trở R của dân dẩn điện
Hình ảnh: Điện trở R của dân dẩn điện.

Điện kháng của dây dẫn điện

Dây dẫn điện khi có dòng điện chạy qua, cho dù dây thẳng hoặc uốn cong, thì luôn luôn có từ trường xung quanh nó. Từ trường này liên tục tích năng lượng rồi lại phóng năng lượng Dây dẫn điện khi có dòng điện chạy qua, cho dù dây thẳng hoặc uốn cong, thì luôn luôn có từ trường xung quanh nó. Từ trường này liên tục tích năng lượng rồi lại phóng năng lượng.

Điện kháng X bản thân nó không gây tổn thất năng lượng nhưng gây ra tổn thất điện áp dọc dây dẫn, làm điện áp ở thiết bị điện giảm thấp hơn so với điện áp của nguồn điện.

Trên sơ đồ điện, điện kháng X ký hiệu như cuộn dây và kèm theo ký hiệu bằng chữ X.

Đơn vị đo điện kháng cũng là Ω.

Điện kháng X của dân dẩn điện
Hình ảnh: Điện kháng X của dân dẩn điện.

Tham số tính toán của dây dẫn điện

Khi tính toán mạng điện có dòng điện chạy qua, dây dẫn được thay thế đồng thời bằng các tham số R, X như sau:

Tham số tính toán của dây dẩn điện
Hình ảnh: Tham số tính toán của dây dẩn điện.

Để thuận lợi cho việc tính toán, các nhà sản xuất cáp điện lập sẵn bảng tra thông số điện trở r0 và điện kháng x0 trên mỗi đơn vị chiều dài km ứng với mỗi tiết diện ruột đồng dẫn điện. Như vậy khi biết chiều dài và tiết diện sợi cáp thì có thể xác định điện trở và điện kháng theo công thức:

  • R = r0.l
  • X = x0.l

Trong đó:

  • R, X là điện trở và điện kháng của cáp, tính bằng Ω.
  • l là chiều dài của sợi cáp, tính bằng km.
  • r0, x0 là điện trở và điện kháng trên mỗi km, tính bằng Ω/km và tra theo bảng bên dưới.

Ví dụ: Hai sợi cáp điện 1 pha, mỗi sợi dài 350m, cấp điện áp 400V, tiết diện 95mm2. Hai sợi cáp này được lắp chung trong cùng một máng cáp. Hãy xác định điện trở và điện kháng của mỗi sợi cáp.

Đáp số: X= 0,021Ω; R = 0,07Ω.

Kết luận

Hy vọng qua bài viết trên mang lại nhiều thông tin đến bạn về điện trở, điện kháng và tham số tính toán dây dẫn điện. Chúc bạn luôn thành công!

Xem thêm: